Meesters

Het grootste deel van hun leven zijn ze onzichtbaar in de weer. In een atelier achter een huis of winkel. In een repetitiezaal achter een podium. Gedreven door aspiratie. De passie om steeds verder te gaan in wat ze doen. En daarnaast vooral veel volharding; herhaling, verbetering, oefening, verfijning. Steeds maar weer dezelfde handelingen in andere vormen en varianten. Om dan af en toe, of op het juiste moment, naar buiten te komen en te schitteren. Virtuoos in hun vak.

Doorheen deze pagina’s gaan we op zoek naar die baanbrekende vakmensen in Vlaanderen. Hun persoonlijkheden, loopbanen en levensparcours. Wie zijn ze, wat doen ze, en wat drijft hen: waarom doen ze wat ze doen? Welke verhalen en ervaringen tekenen hun levenswandel? Waar komen de passie en het meesterschap vandaan? Waar liggen de wortels van hun vak en hoe zetten zij die traditie voort?

We ontmoeten 20 van die bijzondere persoonlijkheden. Ze zijn actief in een ambacht of als beoefenaars van theater of dans, binnen een specifieke (deel)discipline of met een eigen specialiteit.