Contact

Virtuoos Vlaanderen! bundelt alle expertise die is opgebouwd met het project “Schatten van*in Mensen” (2012-2014) en is een initiatief van tapis plein, ETWIE, Het Firmament, FAROCircuscentrum, Provincie West-Vlaanderen en Erfgoedcel Brussel.

Coördinatie: Joeri Januarius (joeri@schattenvanmensen.be)

De interviews die in functie van het praktijkonderzoek zijn afgenomen, zijn na contact en toestemming raadpleegbaar bij de betrokken partners.