Silvia León

DSC_3486Silvia León is musicologe en leerkracht, maar haar echte passie schuilt in haar bijberoep. De liefde voor flamenco manifesteerde zich reeds van jongs af aan: toen ze elf was overtuigde ze haar ouders om lessen te mogen volgen in Brussel, nadat ze een multiculturele driedaagse had bijgewoond in Hasselt. Haar ouders dachten dat het om een bevlieging ging, maar op haar twaalfde was het zover en kreeg ze toch vier privélessen bij Emilio Salazar cadeau. De microbe had haar al gauw te pakken en uiteindelijk volgde ze drie jaar traditionele flamenco bij hem. Door een blessure van Salazar sloot ze zich aan bij Antonio Martínez, die moderne flamenco gaf. Ze volgde regelmatig stages in Spanje, wat ze tot op heden blijft doen om haar techniek bij te schaven en de evoluties te volgen. Naast optredens geeft ze regelmatig cursussen en voordrachten over de geschiedenis van de dans.


EMOTIE, EXPRESSIE EN ACTUALITEIT
Flamenco staat voor velen gelijk aan een passionele en expressieve dans, traditionele
kledij en de typische Spaanse muziek die de dans begeleidt. Voor León is het meer
dan dat: het is de bedoeling om met elke dans een nieuw (levens)verhaal te vertellen. Dit
betekent dat ze via dans emoties wil uiten en een publiek wil bereiken en raken. Dat magische gevoel dat uitgelokt wordt door die expressie en waar iedereen over spreekt heet de “duende”, een typisch onderdeel van de flamenco: “Dat is niet in woorden uit te drukken maar het is zo’n soort kippenvel dat je krijgt en je voelt je droef en blij tegelijkertijd. Als je dat kunt overbrengen naar mensen, naar uw publiek, dat is fantastisch”. Voor León is flamenco geen folkloristisch gebeuren, omdat het nog elke dag groeit en verandert. Het levert een kritische blik op hedendaagse politieke of sociale gebeurtenissen in de wereld.
Zelf volgt ze geregeld cursussen in Spanje bij verschillende choreografen. De dans evolueert zo snel dat ze telkens nieuwe dingen leert: “De flamenco die hier gegeven wordt door de Spanjaarden is natuurlijk flamenco van toen zij 30 jaar geleden vertrokken zijn uit Spanje. Als je dan in Spanje bent, dan merk je dat de flamenco een heel nieuwe evolutie heeft doorgemaakt”. Desalniettemin bestaan de traditionele en de moderne flamenco tot op heden naast elkaar, wat door velen meer als een verrijking beschouwd wordt dan als een clash tussen twee periodes.

“De flamenco die hier gegeven wordt door de Spanjaarden is natuurlijk flamenco van toen zij 30 jaar geleden vertrokken zijn uit Spanje. Als je dan in Spanje zelf bent, merk je dat de flamenco een heel nieuwe evolutie heeft doorgemaakt.”STEREOTYPEN DOORBREKEN
Het feit dat León Nederlandstalig is, musicologie heeft gestudeerd en een lerarenopleiding heeft gevolgd, zorgt ervoor dat ze haar passie ook mondeling kan toelichten. Ze merkt dat het publiek geïnteresseerd is in de geschiedenis van flamenco en
haar mondelinge voordrachten worden erg geapprecieerd. De danslessen zelf zijn praktisch opgevat: er wordt meestal geen theoretische of geschiedkundige inleiding gegeven, terwijl León dat wel een belangrijk onderdeel vindt van de flamenco. Ze wil stereotypen doorbreken die ontstaan zijn door een gebrek aan kennis: flamenco draait niet enkel om eenzelfde stijl, castagnetten en bolletjesrokken. Die stereotypering zorgt ervoor dat flamenco niet erg veel steun krijgt vanuit de culturele sector, die stelt dat flamenco geen kunst is. León probeert het tegendeel te bewijzen met haar voordrachten.


BELEID
Hoewel flamenco in België populair is, bestaat er toch slechts een beperkte groep professionals. Volgens León zijn er een twintigtal, een aantal dat gerust mag uitbreiden. Een ondersteunend beleid is nodig: meestal worden er buitenlandse flamencoartiesten geboekt, waardoor de Belgische artiesten veel minder aan bod komen. In tegenstelling tot landen zoals Frankrijk, Spanje en Japan zijn er geen centrale plekken om ’s avonds als flamencoliefhebber eens vrij te gaan kijken naar een optreden. De sector krijgt nagenoeg geen subsidies, wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van het authentieke flamencodansen er vaak onder lijdt. Er zijn zeer specifieke vereisten voor een goede les of voorstelling: een zaal met een houten vloer, spiegels en live muziek. De onderbetaling van de dansers zorgt ervoor dat ze vaak met een CD dansen in plaats van met livemuziek: “Als ik dans op CD’s, dan volg ik de muziek van de CD, maar bij flamenco moet dat eigenlijk omgekeerd zijn. Als ik dans en ik versnel het tempo moet de muziek mij volgen want ik ben de drum van het gezelschap, laat ons zeggen. Datzelfde gevoel kan je nooit hebben als je danst met een CD”. Volgens León zou er eigenlijk altijd met live-artiesten samengewerkt moeten worden. Dat draagt bij tot goede improvisaties en verhoogt de interactie tussen de artiesten, wat het geheel interessanter maakt. Flamenco kan nog meer gewaardeerd en ondersteund worden: dansers moeten vaak alles zelf regelen als ze een voordracht willen doen of een workshop willen geven. Over het algemeen is het voor een flamencodanser in België onmogelijk om vandaag voltijds voor zijn danscarrière te gaan omdat er niet genoeg afzetmogelijkheid is.


BETERE ONDERSTEUNING
De oplossing schuilt in de oprichting van een platform: Nederlandstalige websites met informatie over flamenco, meer naslagwerken zoals dat van Ivo Hermans en over het algemeen meer informatie voor het publiek, om het geheel laagdrempeliger te maken. Een documentatiecentrum rond flamenco zou al veel verhelderen, stelt León, die intussen zelf een collectie boeken en naslagwerken in het Engels, Frans, Spaans en Duits heeft aangelegd. Een centrale databank met alle gegevens van lesgevers, muzikanten, zangers en dansers zou ook erg handig zijn om de communicatie tussen de artiest en het vragende publiek transparanter te maken. Er bestaat in België nog geen officiële opleiding om flamenco te volgen, dus een diploma behalen is onmogelijk: “In een balletschool heb je kindjes van zes, zeven jaar die met ballet beginnen. Waarom niet met flamenco ? Het is een echte cultuur waar een enorm erfgoed in zit”. De opleiding zou bestaan uit een praktisch traject, aangevuld met een luik over de geschiedenis, zodat de studenten ook een theoretische basis meekrijgen. In Spanje en Nederland zijn er wel flamencodansscholen en websites waarop alle evenementen rond flamenco te vinden zijn, dus België kan die landen als voorbeeld nemen.